Insiders

Insiderinformation för Eklund, Thomas Lennart

Befattning Befattning från Befattning till
Styrelseledamot 2015-05-11 -
 
Innehav
Innehavare Värdepapper Antal / Värde
Eget Aktie
MOB
84 957 st
 
Transaktioner
Datum Transaktion Innehavare Värdepapper Antal / Värde
2016-05-23 Köp Eget Aktie
MOB
+5 000st
2015-05-11 Innehavsanmälan Eget Aktie
MOB
+79 957st
I samarbete med Alert IR