Största aktieägare

20 största aktieägarna
Namn Antal aktier Kapital och röster, %
ÖSTERSJÖSTIFTELSEN 2 274 179 13,1
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 346 178 7,7
CUSTODY ACCOUNT FOR THE EXCLUSIVE 886 000 5,1
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 687 049 4,0
MERRIL LYNCH PROF CLEAR CORP 549 787 3,2
SOCIETE GENERALE 534 565 3,1
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 524 394 3,0
NORTAL CAPITAL AB 497 821 2,9
WOLCO INVEST AB 435 399 2,5
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY 350 000 2,0
GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL 334 194 1,9
LUNDMARK, ANDERS 282 000 1,6
GRANDEUR PEAK GLOBAL, OPPORTUNITIES 255 657 1,5
STATE STREET BANK & TRUST COM., BOSTON 225 000 1,3
SKANDIA, FÖRSÄKRINGS 206 769 1,2
DANICA PENSION 204 284 1,2
PRIORITET CAPITAL AB 200 000 1,2
SYNSKADADES STIFTELSE 172 201 1,0
ML, PIERCE, FENNER & SMITH INC 147 414 0,9
HYVÄT LEHDET RSM OY 129 404 0,7
SUMMA, 20 STÖRSTA ÄGARNA 10 242 295 58,8
Övriga aktieägare 7 169 547 41,2
TOTALT 17 411 842 100
   
Källa: Euroclear Sweden AB per 2017-03-31

I samarbete med Alert IR